Oddział Administracyjny

 

Kierownik Oddziału Administracyjnego

Małgorzata Szemberska

pok. 243, tel.

(17) 875 62 78

e-mail: oadm@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30

 

1.

Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu oraz innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora oraz Dyrektorowi w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych.

2.

Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:

 1. sprawy organizacyjne sądu, 
 2. prowadzenie  spraw związanych z:
  • biegłymi sądowymi,
  • biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
  • ławnikami,
  • lekarzami sądowymi,
  • mediatorami,
  • syndykami upadłości w zakresie zleconym przez Ministerstwo Sprawiedliwości,
 3. sprawy socjalno-bytowe pracowników,
 4. prowadzenie Sekretariatów Prezesa i Wiceprezesów,
 5. prowadzenie Biura Podawczego,
 6. nadzór nad Punktem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
 7. nadzór nad Archiwum Zakładowym, gdy nie stanowi ono odrębnej komórki organizacyjnej administracji sądowej,
 8. ewidencja pieczęci urzędowych sądu.

3.

Oddziałowi Administracyjnemu podlegają następujące wyodrębnione jednostki:

3.1 Sekretariat Prezesa i Wiceprezesów, do którego zadań należy w szczególności:

 • obsługa biurowa Prezesa i Wiceprezesów sądu,
 • prowadzenie  rejestru i akt  skarg i wniosków wpływających do Prezesa,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa oraz Prezesa i Dyrektora
 • przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w sądzie (w zakresie kompetencji Prezesa),
 • prowadzenie akt spraw i dokumentacji dotyczącej zastępstwa prawnego Prezesa oraz teczek podręcznych tych spraw,
 • prowadzenie rejestru delegacji służbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją podpisów i pieczęci notariuszy oraz podpisów sędziów i pieczęci urzędowych sądów z okręgu,
 • wykonywanie czynności związanych z rozpoznawaniem przez Prezesa wniosków sędziów w przedmiocie przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia,
 • obsługa  korespondencji w zakresie kompetencji Prezesa i Wiceprezesów sądu.

3.2 Archiwum Zakładowe, do którego zadań należy w szczególności:

 • przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych sądu,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria „A”) do właściwego archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów do zniszczenia,
 • współpraca z Archiwum Państwowym i IPN.

3.3 Biuro Podawcze, do którego zadań należy w szczególności:

 • odbiór przesyłek pocztowych adresowanych do sądu,
 • przyjmowanie wpływającej korespondencji, znakowanie jej pieczęcią wpływu oraz rejestracja,
 • rozdział korespondencji do jednostek organizacyjnych sądu,
 • przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja,
 • ewidencja przesyłek poleconych w pocztowej książce nadawczej,
 • organizacja ekspedycji przesyłek sądowych,
 • rozliczanie należności z tytułu nadawania przesyłek sądowych.

3.4 Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK), do którego zadań należy w szczególności:

 • udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wnioski/zapytania złożone w Punkcie lub przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie i przesyłanie do biura informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego sprawozdań z działalności Punktu.
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:14
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-09-15 11:09
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 15 565