Oddział Gospodarczy

 

Kierownik Oddziału Gospodarczego

Artur Opaliński,

pok. 256, tel. (17) 875 62 76

e-mail: artur.opalinski@rzeszow.so.gov.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

1.

Oddział Gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi sądu.

2.

Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego należą w szczególności:

 1. administrowanie nieruchomościami sądu, 
 2. rozliczanie kosztów eksploatacyjnych związanych z zajmowanymi nieruchomościami  (w ramach umów użyczenia lub najmu), 
 3. sprawy związane z najmem i bieżącym udostępnianiem pomieszczeń sądu, w tym: sal rozpraw, sal konferencyjnych, bufetu-stołówki, kiosku,
 4. całokształt spraw związanych z zapewnieniem łączności (stacjonarnej i ruchomej), w tym telefaksowej, sprawy związane z zapewnieniem obsługi technicznej centrali telefonicznej,
 5. prowadzenie – odpowiednio do posiadanych możliwości – bieżącej konserwacji pomieszczeń sądowych oraz wyposażenia,
 6. wykonywanie - odpowiednio do posiadanych możliwości – bieżących napraw i konserwacji instalacji budynkowych, sprzętu, urządzeń lub zlecanie usług z zakresu konserwacji i napraw podmiotom zewnętrznym,
 7. zapewnienie dozoru i ochrony obiektów sądowych i mienia sądu (w tym przy wykorzystaniu systemu telewizji przemysłowej (monitoringu wizyjnego),
 8. współpraca z Policją sądową, 
 9. prowadzenie spraw związanych z obsługą, bieżącą konserwacją i funkcjonowaniem systemów ochronnych i zabezpieczających w budynku Sądu.
 10. całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki samochodowej, w tym ubezpieczenia pojazdów samochodowych, wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, rozliczanie czasu pracy kierowców, ewidencja napraw i remontów,  
 11. prowadzenie gospodarki magazynowej w kwestiach należących do oddziału gospodarczego oraz prowadzenie gospodarki kluczami i zarządzanie depozytorem kluczy, 
 12. całokształt spraw związanych z zaopatrzeniem sądu  w sprzęt, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do pracy tj. w szczególności w materiały biurowe, druki i formularze sądowe, materiały eksploatacyjne i wyposażenie biurowe oraz współpraca w tym zakresie z centralnym zamawiającym działającym na rzecz sądów powszechnych,
 13. całokształt spraw związanych z wyposażeniem i jego ewidencją,
 14. współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego, programów komputerowych czy licencji oraz usług informatycznych,
 15. ewidencja majątku w zintegrowanym systemie  informatycznym, prowadzenie spraw środków trwałych (OT i PT), 
 16. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w tym środków trwałych, wyposażenia ilościowo-wartościowego, ilościowego lub przekazanego do użytku osobistego pracownikom, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, 
 17. organizacja i nadzór nad pracą personelu sprzątającego, 
 18. przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedurach zamówień publicznych dotyczących dostaw i usług realizowanych przez oddział gospodarczy,
 19. zapewnienie należytej czystości i porządku na terenie administrowanych budynków oraz nieruchomości gruntowych, 
 20. współpraca z Inspektorem ds. BHP w zakresie prowadzenia  spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
 21. prowadzenie sekretariatu Dyrektora, do zadań, którego należy w szczególności: 
  • prowadzenie akt spraw i dokumentacji dotyczącej zastępstwa prawnego Dyrektora oraz teczek podręcznych tych spraw.
  • przechowywanie dokumentacji z kontroli przeprowadzanych w sądzie (w zakresie kompetencji Dyrektora),
  • prowadzenie rejestru zarządzeń Dyrektora,
  • obsługa biurowa Dyrektora,

3.

Odział Gospodarczy realizuje powierzone zadania na rzecz Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów, a dla których zadania dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:45
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-04-04 12:50
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 10 835