Podstawa prawna

 

Sąd Okręgowy w Rzeszowie jest jednostką organizacyjną Skarbu Państwa. Jest sądem powszechnym, który sprawuje wymiar sprawiedliwości zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn.zm.).

 

Organizację oraz zasady funkcjonowania sądu określają następujące akty prawne:

 

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2019. 52 jt.)

 

2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U.2018.2548)

 

3. Regulamin Urzędowania Sądów Powszechnych - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019r. (Dz.U. 2019.1141)

 

4. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS. Nr 5, poz. 22 z późn.zm)

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2009-03-17 09:10
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-06-24 08:46
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 387