Współpraca międzynarodowa ws. karnych

Koordynator do spraw współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych
Pani Alicja Kuroń - Sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

 

Aktualności:

Informujemy, iż Koordynator d.s. współpracy międzynarodowej i praw człowieka w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Sędzia Alicja Kuroń podjął działania w zakresie organizacji szkoleń z następującej tematyki: 

1. Termin 20.09.2021 r. - "Dziecko jako sprawca w postępowaniu karnym"

2. Termin 18.10.2021 r. - "Dziecko jako świadek (lub/i) pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Ustanawianie i rola kuratora dziecka."

Adresatami obu szkoleń są: Okręgowa Izba Radców Prawnych, Okręgowa Rada Adwokacka, Przedstawiciele Prokuratur i Policji.

Szczegółowe programy:

"Dziecko jako sprawca w postępowaniu karnym” - pobierz (PDF, 114 KB)
„Dziecko jako świadek (Iub/i) pokrzywdzony w postępowaniu karnym. Ustanawianie i rola kuratora dziecka” - pobierz (PDF, 58 KB)

 

Współpraca pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią od dnia 01.01.2021

 

Na stronie Europejskiej Sieci Sądowej pod adresem:

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libshowdocument/EN/3341/PL

opublikowano polskie tłumaczenie Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  z dnia 31.12.2020,

który zawiera tekst: UMOWY O HANDLU I WSPÓŁPRACY MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ I EUROPEJSKĄ

WSPÓLNOTĄ ENERGII ATOMOWEJ, Z JEDNEJ STRONY, A ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWEM WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, Z DRUGIEJ STRONY.

 

Wskazana Umowa w Części Trzeciej (str. 318-404 pliku) reguluje współpracę organów ścigania

i wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią od dnia 01.01.2021.

 

W załączeniu (PDF, 1,29 MB) polska wersja językowa strony Europejskiej Sieci Sądowej, na której opublikowano omówienie najważniejszych zagadnień wskazanej Umowy w zakresie współpracy organów ścigania i wymiarów sprawiedliwości
w sprawach karnych.

 

ZAŁĄCZNIK LAW-5: NAKAZ ARESZTOWANIA jest dostępny pod adresem:

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libshowdocument/EN/3343/PL

 

ZAŁĄCZNIK LAW-8: Zabezpieczenie i konfiskata (Formularz wniosku o zamrożenie / o zastosowanie środków tymczasowych), jest dostępny pod adresem: 

https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/libshowdocument/EN/3344/PL

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-12-10 10:07
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-31 10:08
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 1 024