Konkurs ofert na realizację zadania numer 1 ,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” - II

Pełna nazwa przetargu

Konkurs ofert na realizację zadania numer 1 Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej celu operacyjnego numer 3Promocja zdrowia Psychicznego określonego w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021 - 2025 realizowanych w ośrodkach kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.

Niniejsze postepowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie art. 14 i 15 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2024-06-18 10:45
Opublikowany przez: Damian Maciejowski
Aktualizowany dnia: 2024-07-15 12:18
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 114