Konkurs - promocja zdrowia publicznego

Konkurs ofert nr 2 na realizację zadania Numer 1 ,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” celu operacyjnego Numer 3 „Promocja zdrowia Psychicznego” określonego w Narodowym Programie Zdrowia realizowanych w ośrodkach kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.

Załącznik Size
Załącznik nr 1 274 KB
Ogłoszenie o konkursie 389.45 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-05-31 14:43
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2023-06-13 12:19
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 70