Kto może odbywać karę w systemie dozoru elektronicznego ?

Podstawowym warunkiem dopuszczalności odbywania kary w tym systemie jest skazanie na karę pozbawienia wolności, której wysokość nie  przekracza roku. W przypadku kilku kar podlegających wykonaniu ich suma nie może przekraczać roku.

Istotny jest wyłącznie wymiar kary określony w treści wyroku skazującego. Nie ma natomiast znaczenia wysokość kary pozostała jeszcze skazanemu do odbycia. Zatem osoba skazana na karę pozbawienia wolności, której wysokość przekracza rok, a która odbyła już część kary, i której  pozostał do odbycia okres nie przekraczający roku, nie może uzyskać zezwolenia na odbycie pozostałe części kary w systemie dozoru elektronicznego.

Z możliwości odbywania kary w tym systemie są  wyłączone w sposób kategoryczny osoby skazane w warunkach recydywy z art. 64 § 2 kk oraz osoby odbywające karę  aresztu  orzeczoną za popełnione wykroczenie.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:54
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2012-09-07 14:54
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 2 795