Inspektor ds. BHP i ochrony PPOŻ

 

Janusz Jarosz

pok. 251

tel. (17) 87-56-383

email: janusz.jarosz@rzeszow.so.gov.pl

 

 

1.

Inspektor do spraw BHP podlega bezpośrednio Dyrektorowi i Prezesowi (w zależności od zakresu realizowanych zadań).

2.

Do zadań Inspektora należy pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności:

  1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. dokonywanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy występujących w sądzie,
  3. informowanie Dyrektora i Prezesa o stwierdzonych warunkach uciążliwych i występujących zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków i propozycji zmierzającym do ich usunięcia,
  4. przygotowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i projektów instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  5. organizowanie szkoleń pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  6. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  7. rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  8. współpraca z przedstawicielami społecznej inspekcji pracy,
  9. nadzór nad środkami ochrony indywidualnej, odzieżą roboczą, wymaganiami Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  10. sporządzanie umów dotyczących profilaktycznej opieki lekarskiej w zakresie badań wstępnych i okresowych pracowników sądu,
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2010-12-17 11:07
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-04-04 12:43
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 351