Numer ogłoszenia: 589885-N-2020

Pełna nazwa przetargu

Modernizacja sieci LAN w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
3

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
4

Formularz Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
5

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków - załącznik nr 3 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
6

Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
7

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
8

Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SIWZ

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
9

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

2020-09-28 Przemysław Jęczalik
10

Informacja o zmianie treści załączników do SIWZ.

2020-09-30 Przemysław Jęczalik
11

Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ - po zmianach

2020-09-30 Przemysław Jęczalik
12

Formularz Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ - po zmianach

2020-09-30 Przemysław Jęczalik
13

Protokół z otwarcia ofert.

2020-10-06 Przemysław Jęczalik
14

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-10-20 Przemysław Jęczalik
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2020-11-04 Przemysław Jęczalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-09-28 14:22
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2020-11-12 08:01
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 262