Numer Ogłoszenia: 595726-N-2020

Pełna nazwa przetargu

Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
3

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
4

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
5

Formularz Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
6

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków - załącznik nr 3 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
7

Oświadczenie dotyczące niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
8

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
9

Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SIWZ

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
10

Załączniki do umowy

2020-10-13 Przemysław Jęczalik
11

Informacja z otwarcia ofert.

2020-10-21 Przemysław Jęczalik
12

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-11-06 Przemysław Jęczalik
13

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2020-11-20 Przemysław Jęczalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-10-13 13:30
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2021-02-18 09:36
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 158