Numer ogłoszenia: 603398-N-2020

Pełna nazwa przetargu

Dostawa komputerów i monitorów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - nieaktualny

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
2

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ ( w tym załączniki 1.1 - 1.5) - nieaktualny

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
3

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
4

Formularz Ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
5

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
6

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - załącznik nr 4 do SIWZ

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
7

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
8

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
9

Wykaz dostaw - załącznik nr 7 do SIWZ

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
10

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ ( w tym załączniki 1.1 - 1.5) - wersja edytowalna - nieaktualny

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
11

Oświadczenie BHP - załącznik do umowy

2020-11-03 Przemysław Jęczalik
12

Zbiór pytań i odpowiedzi.

2020-11-05 Przemysław Jęczalik
13

Zbiór pytań i odpowiedzi 2 - z dnia 10.11.2020

2020-11-10 Przemysław Jęczalik
14

SIWZ - po zmianach.

2020-11-10 Przemysław Jęczalik
15

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-11-10 Przemysław Jęczalik
16

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ ( w tym załączniki 1.1 - 1.5) - wersja edytowalna - po zmianach z 10.11.2020

2020-11-10 Przemysław Jęczalik
17

Zal._1.1.-1.5. Formularz asortymentowo - cenowy - po zmianach z 10.11.2020 r.

2020-11-10 Przemysław Jęczalik
18

Protokół z otwarcia ofert

2020-11-16 Przemysław Jęczalik
19

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 4 i 5

2020-11-25 Przemysław Jęczalik
20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2020-12-01 Przemysław Jęczalik
21

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny ofert - w części I zamówienia.

2020-12-02 Przemysław Jęczalik
22

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po powtórzeniu czynności badania i oceny ofert w części I zamówienia.

2020-12-08 Przemysław Jęczalik
23

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Dostawa komputerów i monitorów do Sądu Okręgowego w Rzeszowie.”, w zakresie:
Pakietu Nr l. Dostawa komputerów stacjonarnych
 

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
24

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2020-12-21 Przemysław Jęczalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-11-03 13:17
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2021-02-18 09:37
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 438