Numer ogłoszenia: 766510-N-2020

Pełna nazwa przetargu

Wykonywanie usługi codziennego sprzątania i utrzymania bieżącej czystości oraz dezynfekcji na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów w Rzeszowie, Sądu Rejonowego w Ropczycach, Sądu Rejonowego w Leżajsku, Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz wykonanie usługi jednorazowego umycia okien oraz przeszkleń wewnętrznych w tych sądach.

Lp. Tytuł załącznika Data wprowadzenia Wprowadził Link do załącznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
3

Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
4

Wzór umowy - załącznik nr 6B do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
5

Formularz Oferty - załącznik nr 2 do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
6

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków - załącznik nr 3 do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
7

Oświadczenie dotyczące niepodlegania wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
8

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
9

Wykaz usług - załącznik nr 7 do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
10

Opis przedmiotu zamówienia - załączniki od nr 1A do 1E do SIWZ

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
11

Załączniki do umowy

2020-12-18 Przemysław Jęczalik
12

Zbiór pytań i odpowiedzi 1

2020-12-21 Przemysław Jęczalik
13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2020-12-22 Przemysław Jęczalik
14

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1E do SIWZ po zmianach z 22.12.2020 r.

2020-12-22 Przemysław Jęczalik
15

Informacja o zmianie treści załącznika nr 1E do SIWZ

2020-12-22 Przemysław Jęczalik
16

Protokół z otwarcia ofert.

2020-12-28 Przemysław Jęczalik
17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2021-01-22 Przemysław Jęczalik
18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2021-02-03 Przemysław Jęczalik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2020-12-18 12:36
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2021-02-18 09:36
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 531