Ogłoszenie o wynikach konkursu - promocja zdrowia psychicznego

Ogłoszenie o wynikach konkursu pn.  ,,Realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych,  w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej” celu operacyjnego Numer 3 „Promocja zdrowia Psychicznego” określonego w Narodowym Programie Zdrowia realizowanych w ośrodkach kuratorskich – otwartych placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich, funkcjonujących przy sądach rejonowych.

Załącznik Size
Ogłoszenie o wynikach konkursu.pdf 183.56 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2023-05-31 12:52
Opublikowany przez: Przemysław Jęczalik
Aktualizowany dnia: 2023-05-31 12:53
Aktualizowany przez: Przemysław Jęczalik
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 25