Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku

Pełna nazwa przetargu

"Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku" - IR.262.13.2024

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Ofertę przygotowaną zgodnie z pkt.4 Zaproszenia do złożenia oferty należy przesłać na adres poczty elektronicznej: inwestycje@rzeszow.so.gov.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2024 roku do godziny 11:00.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2024-06-04 11:58
Opublikowany przez: Damian Maciejowski
Aktualizowany dnia: 2024-06-04 12:01
Aktualizowany przez: Damian Maciejowski
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 19